Клієнтам СК "Ейгон Лайф Україна"

Внести зміни у договір

Якщо у Вас з’явилась потреба змінити контактну інформацію до договору страхування (паспортні дані, адреса, номери телефонів чи e-mail), змінити вигодонабувача, страхувальника або оновити інформацію про сферу діяльності, Ви можете надати відповідну заяву у будь-який момент дії договору страхування.

Всі форми заяв структуровані за темами та розміщені у відповідних підрозділах нижче.

У разі необхідності внести суттєві зміни в умови договору страхування (наприклад, змінити розміри страхових платежів/страхових сум, змінити періодичність оплати, додати або виключити додаткові ризики), Вам потрібно надати відповідну заяву за 30 календарних днів до річниці дії договору страхування. Просимо звернути увагу на те, що зменшення розміру платежу за договором страхування можливе після трьох років дії договору.

Якщо у Вас виникли тимчасові фінансові труднощі, Ви можете редукувати Ваш договір страхування (тобто зменшити страхову суму таким чином, щоб внесені страхові платежі покривали весь строк дії договору страхування та договір вважався повністю сплаченим). Редукування можливе після трьох років дії договору страхування.

Заяви про внесення змін у договір страхування Ви можете надати до компанії зручним для Вас способом або реєструвати через персональний кабінет.