Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості
 
Вид інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента
 
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИCТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС»
 
Організаційно-правова форма: акціонерне товариство
 
Місцезнаходження: 03062, м. Київ, пр. Перемоги, 65
 
Код за ЄДРПОУ: 30929821
 
Міжміський код та телефон, факс:  +38 (044) 507-07-09
 
Електронна поштова адреса:  i.oleksyuk@taslife.com.ua
 
ІІ. Текст повідомлення
 
Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИCТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» від 19.01.2016 р. припинено повноваження члена Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» Росол Ірини Володимирівни (паспорт КА №410315, виданий 10.04.1997 р. Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області), часткою в статутному капіталі АТ «СК «ТАС» (приватне) не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк протягом якого особа перебувала на посаді: з 17.12.2012 р.
 
Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИCТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» від 19.01.2016 р. обрано з 20.01.2016 р. члена Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» Панфілову Ганну Владиславівну (паспорт МЕ №353380, виданий 23.12.2003 р. ТУМ Солом’янського РУ ГУМВС України в місті Києві). Посадову особу призначено безстроково, часткою в статутному капіталі АТ «СК «ТАС» (приватне) не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» - начальник Управління актуарних розрахунків.
 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 
Голова Правління
А.Л. Власенко