Як отримати виплату

Як отримати виплату: порядок дій

Якщо стався страховий випадок, не пов’язаний з дожиттям, необхідно:

 • Протягом трьох робочих днів повідомити Страхову компанію про настання страхового випадку, звернутись до Страховика з письмовою заявою про виплату і надати достовірні дані про умови та обставини страхового випадку. Крім того, необхідно терміново сповістити про страховий випадок (смерть, нещасний випадок) компетентні органи (РАГС, міліцію, медичну установу і т.п.).
 • Протягом п'ятнадцяти робочих днів потрібно зібрати і передати в Страхову компанію всі необхідні документи, зазначені в Договорі страхування, для складання страхового акту та здійснення страхової виплати.


Для одержання страхової виплати необхідно протягом п'ятнадцяти днів з моменту, коли стався страховий випадок, надати в Страхову компанію такі документи:

 • заяву про виплату;
 • договір страхування;
 • документи, що посвідчують особу отримувача виплати;
 • номер рахунку для отримання страхової виплати та банківські реквізити отримувача виплати;
 • ідентифікаційний код або номер платника податку отримувача виплати.


У разі настання страхового випадку – дожиття Застрахованої особиСтраховику додатково надаються докази того, що Застрахована особа жива:

 • копії паспорту Застрахованої особи посвідчені її особистим підписом, ПІБ, датою або нотаріальне свідоцтво про те що Застрахована особа є живою.


У разі настання страхового випадку – смерті Застрахованої особи, Страховику додатково надаються такі документи:

 • копія лікарського свідоцтва про смерть або довідки про причину смерті;
 • оригінал свідоцтва або витягу органу РАЦС про смерть Застрахованої особи або їх нотаріально засвідчена копія;
 • копія документу про родинний зв’язок із померлою Застрахованою особою (свідоцтво про народження, про шлюб, розірвання шлюбу, зміну прізвища, рішення суду про усиновлення тощо).


У разі настання страхового випадку, пов’язаного з нещасним випадком чи хворобою, що сталися із Застрахованою особою, Страховику додатково надаються такі документи:

 • документ, що підтверджує факт, причини та обставини настання страхового випадку, виданий компетентним органом або лікувально-профілактичним закладом;
 • документи лікувально-профілактичного закладу або компетентної лікарської комісії, із зазначенням величини наслідків події, що призвела до настання страхового випадку по відношенню до здоров’я та працездатності Застрахованої особи, які дозволяють визначити розмір страхової виплати.


У разі, якщо отримувачами страхової виплати є Спадкоємці, вони додатково надають свідоцтво про право на спадщину або його нотаріально засвідчену копію.