Як отримати виплату

Як отримати виплату: порядок дій

Якщо стався страховий випадок, не пов’язаний з дожиттям, необхідно:

 • Протягом трьох робочих днів повідомити Страхову компанію про настання страхового випадку, звернутись до Страховика з письмовою заявою про виплату і надати достовірні дані про умови та обставини страхового випадку. Крім того, необхідно терміново сповістити про страховий випадок (смерть, нещасний випадок) компетентні органи (РАГС, міліцію, медичну установу і т.п.).
 • Протягом п'ятнадцяти робочих днів потрібно зібрати і передати в Страхову компанію всі необхідні документи, зазначені в Договорі страхування, для складання страхового акту та здійснення страхової виплати.


Для одержання страхової виплати необхідно протягом п'ятнадцяти днів з моменту, коли стався страховий випадок, надати в Страхову компанію такі документи:

 • заяву про виплату;
 • договір страхування;
 • документи, що посвідчують особу отримувача виплати;
 • номер рахунку для отримання страхової виплати та банківські реквізити отримувача виплати;
 • ідентифікаційний код або номер платника податку отримувача виплати.


У разі настання страхового випадку – дожиття Застрахованої особи, Страховику додатково надаються докази того, що Застрахована особа жива.
У разі настання страхового випадку – смерті Застрахованої особи, Страховику додатково надаються такі документи:

 • лікарський висновок про причини настання смерті, а також результати розтину Застрахованої особи у разі наявності;
 • свідоцтво або довідка органу РАГС про смерть Застрахованої особи або їх нотаріально засвідчена копія.


У разі настання страхового випадку, пов’язаного з нещасним випадком чи хворобою, що сталися із Застрахованою особою, Страховику додатково надаються такі документи:

 • документ, що підтверджує факт, причини та обставини настання страхового випадку, виданий компетентним органом або лікувально-профілактичним закладом;
 • документи лікувально-профілактичного закладу або компетентної лікарської комісії, із зазначенням величини наслідків події, що призвела до настання страхового випадку по відношенню до здоров’я та працездатності Застрахованої особи, які дозволяють визначити розмір страхової виплати.


У разі, якщо отримувачами страхової виплати є Спадкоємці, вони додатково надають свідоцтво про право на спадщину або його нотаріально засвідчену копію.