Інвестиційна політика

Інвестиційна політика


В інвестиційній політиці ми завжди займали і займаємо консервативну позицію. Ми розуміємо, що отримання швидкого надвисокого інвестиційного прибутку в сучасних умовах пов’язане з надвисокими ризиками повернення вкладених коштів. А наші найголовніші завдання – це забезпечення фінансової стійкості та надійності, збереження та примноження коштів Клієнтів. Тому перед прийняттям рішення щодо розміщення коштів у той чи інший фінансовий актив (депозити, облігації чи акції) ми, в першу чергу, аналізуємо поточний стан банку/чи компанії, стан та перспективи галузі, в якій працює емітент, його фінансову звітність, ключові показники діяльності, кредитну та інвестиційну політику, репутацію акціонерів, наявність інвестиційного рейтингу, і тільки потім приймаємо до уваги ставки дохідності, які пропонуються по цьому фінансовому інструменту. Ми завжди витримуємо баланс між дохідністю та ризиками (надійністю).

Динамика зміни ставки інвестіцийного доходу

Динаміка зміни ставки інвестиційного доходу
Середні ставки інвестіційного доходу за 2013-2017 роки

19.6
$
5.60
4.90

Структура активів, на 31.12.2018

  • Банківські вклади
  • ОВДП
  • Корпоративні облігації
  • Нерухомість