Правління Компанії

Правління Компанії є керуючим органом, який здійснює управління поточної діяльності компанії, забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, та є відповідальним за результати діяльності страхової компанії.

Правління звітує перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою. Члени Правління обираються Наглядовою радою із кандидатур, представленних Головою правління. Засідання Правління відбувається не рідше 1 разу на тиждень. 

Склад Правління Компанії

Власенко Андрій Леонідович
Голова Правління
Борисенко Ростислав Юрійович
Член Правління, заступник Голови Правління (організація і розвиток бізнесу)
Панфілова Ганна Владиславівна
Член Правління, заступник Голови Правління (фінанси)