Оподаткування виплат

Як оподатковуються страхові виплати по летальному випадку та/або страхові виплати, отриманні як спадщина?

Відповідно до норм Податкового Кодексу України страхові виплати у разі Летального випадку Застрахованої особи оподатковуються за правилами оподаткування спадщини.

Відповідно до ст.174.2.1 а) ПКУ, якщо Вигодонабувач є родичем Застрахованої особи І ступеня споріднення (члени подружжя (чоловік/дружина), батьки чоловіка/дружини, діти чоловіка/дружини, в т.ч. усиновлені), страхова виплата у випадку смерті Застрахованої особи оподатковується податком з доходів фізичних осіб за ставкою 0%

Відповідно до ст.174.2.2 та 167.2 ПКУ, якщо Вигодонабувач є інвалідом І групи або дитиною – інвалідом, або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування та всі інші категорії, страхова виплата у випадку смерті Застрахованої особи оподатковується податком з доходів фізичних осіб за ставкою 5% та додатково стягується військовий збір 1,5%

Як оподатковуються страхові виплати по дожиттю?

Відповідно до ст.170.8.2 а) та 167.1 (ч.2) за Договором довгострокового страхування життя у випадку дожиття Застрахованої особи до закінчення строку дії Договору одноразова страхова виплата, за умови якщо Вигодонабувач = Страхувальнику, оподатковується в частині перевищення страхової виплати над сумою сплачених внесків за ставкою податку з доходів фізичних осіб 18% та додатково стягується військовий збір 1,5%. Якщо ж Вигодонабувач ≠ Страхувальнику, тоді в такому випадку від 60% страхової виплати утримується 18% ПДФО та 1,5% військового збору.

Відповідно до ст.170.8.3 а) ПКУ за Договором довгострокового страхування життя у випадку дожиття Застрахованої особи до закінчення строку дії Договору ануїтетні страхові виплати не оподатковуються за умови якщо Вигодонабувач молодше 18-ти років або старше 70- ти років. В іншому випадку такі регулярні послідовні виплати підлягають оподаткування за ставкою податку з доходів фізичних осіб 18% та 1,5% військового збору від 60% страхової виплати.

Як оподатковуються інші страхові виплати?

Відповідно до ст.170.8.3 б) ПКУ за Договором довгострокового страхування життя у випадку настання у Застрахованої особи інвалідності І групи така страхова виплата не оподатковується. Якщо Застрахованій особі було присвоєно інвалідність ІІ групи або статус «інвалідність з дитинства» в такому випадку страхова виплата оподатковується за ставкою 18% +1,5%.